"> Umirovljenik ste koji uzdržava člana obitelji? Saznajte imate li pravo na porezne olakšice - Treća dob Hrvatska
">
Pravni dokumenti

Umirovljenik ste koji uzdržava člana obitelji? Saznajte imate li pravo na porezne olakšice

 

Umirovljenik ste koji uzdržava člana obitelji? Saznajte imate li pravo na porezne olakšice

Ranije smo se već bavili temom poreza na mirovine i činjenicom da umirovljenik koji prima mirovinu može biti obveznik poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ovog puta prvenstveno ćemo se osvrnuti na neoporezivi dio dohotka koji iznosi 3.800,00 kn (mjesečni osobni odbitak) i može se uvećati ovisno o životnim okolnostima.

Prije svega, potrebno je razjasniti što je to osobni odbitak poreza i čemu on služi.

Prema jednom od temeljnih pravnih načela, načelu pravednosti, jedan dio primitaka koji služi za pokrivanje egzistencijalnog minimuma ne smije se oporezivati. To je minimalni novčani iznos za koji se procjenjuje da je potreban za zadovoljenje osnovnih životnih potreba pojedinca, odnosno članova njegove obitelji koje je obvezan uzdržavati (npr. djeca, roditelji, bračni partner i dr.).

Osnovni osobni odbitak za uzdržavanog člana uže obitelji i bivšeg bračnog druga za kojeg se plaća alimentacija uvećava se za 1.750,00 kn mjesečno (tj. 3.800,00 kn + 1.750,00 kn). Uzdržavani članovi uže obitelji i uzdržavana djeca su fizičke osobe kojima oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini ne prelaze 15.000,00 kn. Uzdržavate li studenta koji povremeno radi i primanja mu premaše iznos od 15.000 kn neto godišnje, nećete se moći koristiti uvećanjem osobnog odbitka za uzdržavanog člana za cijelu godinu.

Važno je da navedenu promjenu prijavite Poreznoj upravi kako biste izbjegli vraćanje nepripadne isplate i nepredviđene troškove.
Međutim, postavlja se pitanje na koji će se način obračunati porez umirovljenicima koji su ujedno zaposleni na nepuno radno vrijeme i kako se ovdje može izbjeći eventualno dvostruko oporezivanje. Odgovor na ovo pitanje sadržan je u članku 28. stavku 1. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/2017) prema kojem se osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje na temelju porezne kartice. Drugim riječima, osobni odbitak može se tijekom godine pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada koristiti samo kod onog poslodavca/isplatitelja primitka (plaće) i mirovine kod kojega se nalazi porezna kartica radnika ili umirovljenika.

Ujedno, porezni obveznici koji ostvaruju plaću, mirovinu ili druge primitke od nesamostalnog rada kod 2 ili više isplatitelja, „povrat poreza“ odnosno osobni odbitak mogu u potpunosti iskoristiti u tijeku poreznog razdoblja uz uvjet da zatraže raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima. U tom slučaju Porezna uprava će na poreznoj kartici evidentirati omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima) sukladno zahtjevu, a nakon evidentiranih promjena izdati novi Obrazac PK te istovremeno Obrazac PK s oznakom »DUPLIKAT« porezne kartice. Svaki poslodavac može koristiti osobni odbitak samo do utvrđenog postotka, neovisno što u pojedinim mjesecima ostvareni dohodak može prelaziti taj iznos.

Što se tiče korisnika kojima se uz domaću mirovinu isplaćuje i mirovina ostvarena u inozemstvu, porez se obračunava uz primjenu osobnog odbitka na mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj te je ukinuta mogućnost da se korisnik opredijeli na koju mirovinu želi da mu se primjenjuje osobni odbitak.
Ukoliko pak tijekom godine utvrdite da Poreznoj upravi niste prijavili uzdržavanu osobu za koju vam se mogla priznati porezna olakšica, povećanje osobnog odbitka možete zatražiti i naknadno.

 

Mag iur.Maja Jurić

Vijesti

Poticaji za zapošljavanje radnika

NAJBOLJI DOMOVI U HRVATSKOJ

Nužno nasljedno pravo

OSTAVINSKI POSTUPAK

 

S kojim problemima se najčešće suočavate?

Povezane vijesti

Kako oporučno raspodijeliti imovinu?

Administrator

Što učiniti i gdje potražiti pomoć kad se problemi otmu kontroli?

Administrator

Besplatni pravni savjeti- prosinac 2017.g

Administrator

Pravni savjeti – rujan 2018.

Administrator

Pravni savjeti

Administrator

Korisni savjeti oko zastare

Administrator