"> Arhiva NAJNIŽA MIROVINA - Treća dob Hrvatska

NAJNIŽA MIROVINA

Mirovine Pravni dokumenti

ODREĐIVANJE MIROVINA PREMA UTVRĐENOM TJELESNOM OŠTEĆENJU

Administrator
Prema najnovijim podacima iz HZMO-a,   Što se tiče određivanja mirovine treba reći kako činjenica da osoba ima utvrđeno tjelesno oštećenje ne utječe na način...