Oznake: Kako suzbiti dobnu diskriminaciju?

0

Kako suzbiti dobnu diskriminaciju?

  U Hrvatskoj postoji Zakon o suzbijanju diskriminacije, no i dalje smo svjedoci velike društvene neosviještenosti i nepoznavanja samog pojma diskriminacije. To znači da zakoni nisu dovoljni. Najprije se mora promijeniti sama javna svijest...