Pravni dokumenti

Što učiniti i gdje potražiti pomoć kad se problemi otmu kontroli?

Što učiniti i gdje potražiti pomoć kad se problemi otmu kontroli?

Tijekom života suočavamo se s različitim životnim problemima koje uglavnom nastojimo riješiti u svojoj vlastitoj okolini, tražeći savjet i pomoć od obitelji ili prijatelja. Ne uspijemo li problem riješiti na taj način, prvi korak koji ćemo morati sami savladati jest da sebi, a i drugima, priznamo da poteškoće postoje i da neće nestati same od sebe. U poodmakloj životnoj dobi mnogi se po prvi puta u životu susrećemo sa zdravstvenim problemima, gubitkom partnera i bliskih prijatelja ili promjenom mjesta prebivališta. Svaki stresni događaj koji negativno utječe na naše zdravlje može dovesti do opće nezainteresiranosti i gubitka zadovoljstva u svim životnim aktivnostima.

Ako se i sami nađete pred nepremostivom preprekom koju ne možete savladati, nemojte se ustručavati potražiti stručnu pomoć. Stručnjak kojem ste se obratili može vam pomoći da naučite nositi se s problemima, dat će vam informacije o liječenju, a ukoliko procijeni da je to potrebno uputiti će vas odgovarajućem specijalistu.

Ukoliko niste korisnik doma za starije i nemoćne, pravo na socijalne usluge možete primjerice ostvariti u centru za socijalnu skrb ili centru za pružanje usluga u zajednici. Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici. Kao ciljane socijalne usluge po Zakonu o socijalnoj skrbi ovdje bismo izdvojili prvu socijalnu uslugu (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba) te savjetovanje i pomaganje (stručna pomoć s ciljem prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu).

Mogućnost koja se pruža korisnicima domova za starije i nemoćne, jest osigurana stručna pomoć kod pružatelja socijalnih usluga. Zakon o socijalnoj skrbi predviđa stručna zanimanja poput socijalnih radnika, psihologa, socijalnih pedagoga, edukacijskih rehabilitatora, logopeda, medicinskih sestara i sl., odnosno drugih stručnih radnika odgovarajućeg obrazovanja i akademskog zvanja. Svi oni obvezni su postupati sukladno pravilima struke, uz poštivanje osobnosti korisnika, dostojanstva i nepovredivosti njegova osobnog i obiteljskog života. Stručni radnici dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika, a povreda čuvanja profesionalne tajne teža je povreda obveza iz radnog odnosa.

Ukoliko pružatelj socijalnih usluga ima osiguranu mrežu stručnih radnika, psiholog će uglavnom biti zadužen za pomaganje korisnicima u procesu prilagodbe i prevladavanje osobnih poteškoća, a socijalni radnici usmjereni su na sudjelovanje korisnika u zajedničkim aktivnostima te pružanje savjetodavne podrške članovima obitelji korisnika. Podjela poslova razlikuje se ovisno o potrebama korisnika, veličini pružatelja socijalnih usluga te internoj organizaciji poslovanja.

Iako u praksi stručni suradnici u velikoj većini stručno i savjesno obavljaju svoj posao te opravdano uživaju povjerenje korisnika, valja upozoriti na situacije u kojima može doći do zlouporabe tog povjerenja. Tako primjerice, radnici u djelatnosti socijalne skrbi čine težu povredu obveza iz radnog odnosa ako oni, ili njihovi bračni drug ili dijete s korisnikom socijalne skrbi sklope ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju za vrijeme trajanja radnog odnosa u spomenutoj djelatnosti.

I zapamtite – problemi se ne dijele na male i velike. Svaka teškoća s kojom se ne možete samostalno nositi, dovoljno je velika da potražite stručnu pomoć.

 

Dipl. iur. Maja Jurić,

Vijesti

Studenti i umirovljenici zajedno pod istim krovom. Može se!

Pravni savjeti: I polubrat ima pravo na stan..Snaha prijeti deložacijom

Hladnokrvno ubojstvo

 

 

Related posts

Stručne službe podrške za palijativnu skrb

Pravni savjeti

Porez na mirovine

Ostavi komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com