Pravni dokumenti

Što učiniti i gdje potražiti pomoć kad se problemi otmu kontroli?

Što učiniti i gdje potražiti pomoć kad se problemi otmu kontroli?

Tijekom života suočavamo se s različitim životnim problemima koje uglavnom nastojimo riješiti u svojoj vlastitoj okolini, tražeći savjet i pomoć od obitelji ili prijatelja. Ne uspijemo li problem riješiti na taj način, prvi korak koji ćemo morati sami savladati jest da sebi, a i drugima, priznamo da poteškoće postoje i da neće nestati same od sebe. U poodmakloj životnoj dobi mnogi se po prvi puta u životu susrećemo sa zdravstvenim problemima, gubitkom partnera i bliskih prijatelja ili promjenom mjesta prebivališta. Svaki stresni događaj koji negativno utječe na naše zdravlje može dovesti do opće nezainteresiranosti i gubitka zadovoljstva u svim životnim aktivnostima.

Ako se i sami nađete pred nepremostivom preprekom koju ne možete savladati, nemojte se ustručavati potražiti stručnu pomoć. Stručnjak kojem ste se obratili može vam pomoći da naučite nositi se s problemima, dat će vam informacije o liječenju, a ukoliko procijeni da je to potrebno uputiti će vas odgovarajućem specijalistu.

Ukoliko niste korisnik doma za starije i nemoćne, pravo na socijalne usluge možete primjerice ostvariti u centru za socijalnu skrb ili centru za pružanje usluga u zajednici. Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici. Kao ciljane socijalne usluge po Zakonu o socijalnoj skrbi ovdje bismo izdvojili prvu socijalnu uslugu (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba) te savjetovanje i pomaganje (stručna pomoć s ciljem prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu).

Mogućnost koja se pruža korisnicima domova za starije i nemoćne, jest osigurana stručna pomoć kod pružatelja socijalnih usluga. Zakon o socijalnoj skrbi predviđa stručna zanimanja poput socijalnih radnika, psihologa, socijalnih pedagoga, edukacijskih rehabilitatora, logopeda, medicinskih sestara i sl., odnosno drugih stručnih radnika odgovarajućeg obrazovanja i akademskog zvanja. Svi oni obvezni su postupati sukladno pravilima struke, uz poštivanje osobnosti korisnika, dostojanstva i nepovredivosti njegova osobnog i obiteljskog života. Stručni radnici dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika, a povreda čuvanja profesionalne tajne teža je povreda obveza iz radnog odnosa.

Ukoliko pružatelj socijalnih usluga ima osiguranu mrežu stručnih radnika, psiholog će uglavnom biti zadužen za pomaganje korisnicima u procesu prilagodbe i prevladavanje osobnih poteškoća, a socijalni radnici usmjereni su na sudjelovanje korisnika u zajedničkim aktivnostima te pružanje savjetodavne podrške članovima obitelji korisnika. Podjela poslova razlikuje se ovisno o potrebama korisnika, veličini pružatelja socijalnih usluga te internoj organizaciji poslovanja.

Iako u praksi stručni suradnici u velikoj većini stručno i savjesno obavljaju svoj posao te opravdano uživaju povjerenje korisnika, valja upozoriti na situacije u kojima može doći do zlouporabe tog povjerenja. Tako primjerice, radnici u djelatnosti socijalne skrbi čine težu povredu obveza iz radnog odnosa ako oni, ili njihovi bračni drug ili dijete s korisnikom socijalne skrbi sklope ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju za vrijeme trajanja radnog odnosa u spomenutoj djelatnosti.

I zapamtite – problemi se ne dijele na male i velike. Svaka teškoća s kojom se ne možete samostalno nositi, dovoljno je velika da potražite stručnu pomoć.

 

Dipl. iur. Maja Jurić,

Vijesti

Studenti i umirovljenici zajedno pod istim krovom. Može se!

Pravni savjeti: I polubrat ima pravo na stan..Snaha prijeti deložacijom

Hladnokrvno ubojstvo

 

Anketa

Smatrate li da za cijepljenje treba postojati mogućnost izbora?

Related posts

Koga da uopće pitam imam li pravo na invalidski dodatak sa oba umjetna koljena? Ili pravo na bilo kakvu pomoć?

Kako oporučno raspodijeliti imovinu?

Pravni savjeti

Ostavi komentar