Društvo

Što se podrazumijeva pod cjelovitom skrbi za starije osobe

Cilj skrbi za starije osobe je postizanje optimalnog starenja
To podrazumijeva sljedeće:
– Poboljšati kvalitetu života zdravih i bolesnih starijih osoba.
– Neki stari ljudi žive kvalitetno unatoč slabog zdravlja i obrnuto.
– Starija osoba istovremeno je član obitelji, prijatelj, umirovljenik, a možda i bolesnik.
– Svaka starija osoba j e pojedinac za sebe.
– Pristup osoba koje skrbe o starijem čovjeku može podići kvalitet u života u starosti.
Cjelovita skrb za starije ljude može se osigurati na sljedeći način :
1. Preventivnim djelovanjem u lokalnoj zajednici poticati aktivnost i povoljno
zdra vstveno ponašanje starijih osoba da bi se povećala kvaliteta njihovog života i spriječila
prerana pojava bolesti i nemoći.
2. Osobama narušenog zdravlja ili socijalne situacije pružiti potrebne usluge skrbi u
njenom domu kako bi što duže ostala kod kuće.
3. Uključiti dopunske usluge doma za starije osobe u lokalnoj zajednici (poludnevni ili
cjelodnevni boravak), za one osobe kojima je teško biti veći dio dana samima kod kuće.
4. Kad više nije moguće skrbiti o starijoj osobi kod kuće, smjestiti ju u dom za starije osobe, po mogućnosti što bliže mjestu življenja.
5. Ponuditi starijoj osobi u ustanovi neke usluge izvaninstitucionalne skrbi, kao npr. savjetovalište, posjete volontera i sl.prenosi

Postoje li danas u Hrvatskoj potencijali za razvoj i veći utjecaj nevladinih organizacija u skrbi za starije ljude?

Sudeći po broju organizacija koje se ovom problematikom danas bave – čini se da ne. Međutim, ta je situacija više uvjetovana problemima oko financiranja programa nevladinih organizacija, nego nepostojanjem potencijala za razvoj ovog segmenta skrbi za starije. Primjerice, danas u Hrvatskoj postoje brojni nezaposleni stručnjaci tzv. “pomagačkih” struka čijim bi se zapošljavanjem u nevladinim organizacijama, koje brinu za starije ljude, mogao postići i dodatni društveni učinak smanjenja nezaposlenosti. Nadalje, određeni broj stručnjaka mogao bi odrađivati svoj pripravnički staž u nevladinim organizacijama koje skrbe o starijima, a osobe koje služe civilni vojni rok mogle bi to činiti u okviru takvih programa. Političke promjene i predloženi program nove Vlade Republike Hrvatske u kojem je naglašeno značenje razvoja nevladinog pokreta za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj, daje nadu u bolja vremena nevladinih organizacija. Jedino uz jaku državnu potporu moći će se, donošenjem nevladinim organizacijama sklonijih zakona i propisa, postupno osigurati razvoj nevladinog pokreta i civilnog društva u cjelini. U takvim bi okolnostima postojale šanse i za razvoj cjelovitih lokalnih programa otvorene skrbi za starije ljude.

Razvoj i primjena ovakvog složenog sustava skrbi o starijima predstavlja veliki izazov za svako društvo. Međutim, olakšavajući ljudima prijelaz iz srednje u stariju životnu dob, možemo smanjiti stres u starosti i osigurati kvalitetu življenja starijih ljudi. Zalaganje stručnjaka za postizanje ovog cilja odražava kvalitetu življenja u cijelom društvu.

Vijesti

Anketa

Smatrate li da za cijepljenje treba postojati mogućnost izbora?

Related posts

Akcija na granici: PROTIV TVRĐAVE EUROPE!

Kolinda Grabar Kitarović: Umjesto da kažemo – ‘Ja sam Hrvat’, morali smo reći -‘Ja sam iz Hrvatske’. Tko bi iskazao svoj nacionalni ponos, tome je prijetio zatvor

Svaka korizmena nedjelja ima svoje značenje – donosimo koje

Ostavi komentar