"> Pravo na status njegovatelja za skrb o starijim osobama - Treća dob Hrvatska
">
Invaliditet Pravni dokumenti

Pravo na status njegovatelja za skrb o starijim osobama

 

Pravo na status njegovatelja za skrb o starijim osobama

Kako bi se starijim i nemoćnim osobama omogućilo pravo na dostojanstvenu starost i trajnu društvenu uključenost u Republici Hrvatskoj je donesena Strategija socijalne skrbi za starije osobe za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Navedenom Strategijom, između ostalog, predviđeno je i širenje prava na status njegovatelja za skrb o starijim osobama, ali predložene izmjene zasad nisu postale sastavni dio Zakona.
Međutim, u posljednjih par godina Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017) proširen je krug osoba kojima se može priznati status njegovatelja. Naime, dana 30. prosinca 2017. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi kojima se status njegovatelja, osim roditeljima djeteta s teškoćama u razvoju, priznaje i bračnom ili izvanbračnom drugu te formalnom ili neformalnom životnom partneru osobe s invaliditetom.

Dakle, pravo na status njegovatelja priznaje se bračnom ili izvanbračnom drugu, formalnom ili neformalnom životnom partneru osobe s invaliditetom koja ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
– potpuno je ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika njegovatelj osposobljen
– u potpunosti je nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala
– ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.
Naknada za njegovatelja iznosi 2500 kuna (pet osnovica) te on ima prava iz mirovinskoga i zdravstvenog osiguranja te prava za vrijeme nezaposlenosti. Njegovatelj može koristiti odmor u trajanju do četiri tjedna tijekom godine uz pravo na naknadu. Status njegovatelja ne može se priznati ako je osobi s invaliditetom osigurana usluga smještaja, organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka.
Zahtjev za priznavanje prava na status njegovatelja podnosi se nadležnom centru za socijalnu skrb odakle se osobu upućuje na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Zahtjevu za priznavanje prava na status njegovatelja uglavnom će biti potrebno priložiti presliku osobne iskaznice osobe s invaliditetom i podnositelja zahtjeva, presliku medicinske dokumentacije, nalaza i mišljenja drugih tijela vještačenja, presliku kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva, potvrdu liječnika o psihofizičkoj sposobnosti podnositelja zahtjeva za pružanje njege te potvrdu ustanove o dužini boravka osobe s invaliditetom.

Kao što stoji u jednom od izvješća pučke pravobraniteljice oko 17% osoba u dobi od 35 do 49 godina života brine o starijim članovima svoje obitelji. Budući da je važećim propisima nedostatno regulirana skrb o starijim osobama, takve obitelji prisiljene su same se snalaziti ili koristiti pomoć pružatelja usluga na crno. Pomoć je djelomično osigurana putem usluge zdravstvene njege u kući, no prema podacima iz spomenutog izvješća, ista se veoma rijetko propisuje. Kako bi se ostvarila kontinuirana pomoć osobama starije životne dobi, potrebno je što prije pronaći trajna i učinkovita rješenja poput uvođenja nacionalne mirovine za socijalno ugrožene starije osobe ili priznavanja prava na status njegovatelja za skrb o starijim osobama.

 

Dipl iur, Maja Jurić

maja jurić

 

 

Vijesti

NAJBOLJI DOMOVI U HRVATSKOJ

Hitna prevencija nasilja nad starijim osobama

12 simptoma dehidracije

Seks i intimni odnosi namijenjeni samo za mlađe ljude?

 

S kojim problemima se najčešće suočavate?

Povezane vijesti

Pravni savjeti

Administrator

Oslabljen imunitet kao posljedica invaliditeta

Administrator

Pravni savjet. Ankilozantni spondilitis

Administrator

Tko je u povećanom riziku od razvoja Parkinsonove bolesti?

Administrator

ŠTO JE I KAKO DOISTA FUNKCIONIRA DRUGI MIROVINSKI STUP

Administrator

Osobe s invaliditetom i njihova prihvaćenost u društvu. TREBAMO JE PODHITNO!

Administrator