"> PRAVNI SAVJETI:Zaposlena umirovljena vojna osoba - Treća dob Hrvatska
">
Pravni dokumenti

PRAVNI SAVJETI:Zaposlena umirovljena vojna osoba


Zaposlena umirovljena vojna osoba

Pitanje: Korisnik sam starosne miro­vine koju sam ostvario prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih služ­benika i ovlaštenih službenih osoba s navršenih 58 godina života i 30 godina mirovinskog staža. Pružila mi se mo­gućnost zaposlenja pa ne znam mogu li raditi i primati mirovinu, i hoće li mi se vrijeme koje provedem u zaposlenju uračunati u mirovinski staž kako bi mi mirovina bila veća? (D.M., Sisak)

Odgovor: Ako ste korisnik starosne mirovine koju ste ostvarili prema poseb­nim propisima o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, poli­cijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba i ako se zaposlite puno radno vri­jeme, isplaćivat će se 50% mirovine, a ako se zaposlite do polovice punog rad­nog vremena, mirovina će se, uz plaću, isplaćivati neumanjena.

Na Vaš zahtjev mirovina se može ponovno odrediti prema odredbama ZOMO-a ako ste nakon umirovljenja na­punili najmanje jednu godinu staža osi­guranja i ako ispunite uvjete koji su za ostvarivanje prava na starosnu ili prije­vremenu starosnu propisani ZOMO-om. U tom slučaju mirovina će se ponovno izračunati prema ZOMO-u.

Bojite li se epidemije koronavirusa?

Povezane vijesti

Besplatni pravni savjeti

Administrator

Etički kodeks volontera

Administrator

Pravni savjeti – studeni

Administrator

Besplatni pravni savjeti- veljača 2018.

Administrator

Glas umirovljenika – pravni savjeti

Administrator

Imate li pravo na fizikalnu terapiju?

Administrator