Glas umirovljenika Pravni dokumenti Savjeti

Pravni savjeti – veljača

Pitanje očinstva i nasljeđivanja

Pitanje: Iako imam 27 godina nikad nisam saznao tko mi je otac. Majka mi je umrla vrlo mlada, nikada mi nije govorila o ocu, niti mi je rekla tko je on. Iako sam bio smješten u Dom za nezbrinutu djecu, uspio sam završiti za vodoinstalatera, zaposliti se i biti potpuno samostalan. Uskoro se namjeravam oženi­ti, a misao o ocu me neprestano proganja. Nedavno sam razgovarajući s jednim čovjekom u kafiću saz­nao s kim se moja majka tada „zabavljala” te da je on vjerojatno moj otac. Jako sam se iznenadio, pogotovo jer sam ga poznavao i bio s njim u dobrim odnosima, bez obzira na razliku u godinama. Nisam dugo oklijevao, već sam otišao kod te osobe i „ble­firao” tvrdeći kako imam dokaze da je on moj otac te da ću to reći njegovoj obitelji – ženi i dvoje djece. Očito sam ga jako prestrašio jer ni jednog časa nije negirao tu mogućnost, već me molio da to ne kaž­em njegovoj obitelji jer bi vjerojatno došlo do razvo­da, a pitanje je kako bi njegova djeca reagirala. Obećao mi je da će u oporuci priznati očinstvo te da će mi dati dio svoje imovine ako prešutim da mi je otac. Recite mi što da radim? Ne bih mu htio razo­riti brak bez obzira što mi je učinio, a s druge strane zašto kao njegovo vanbračno dijete koje ima svoja prava ne bih dobio ono što mi po zakonu pripada. (M.T., Zagreb)

Odgovor: S obzirom na to da imate navršenih 27 godina ne možete ga tužiti jer Obiteljski zakon doz­voljava tužbu za utvrđivanje očinstva do navršene 25. godine. Koliko mu možete vjerovati u pogledu priznanja očinstva u oporuci i dodjeli djela nasljed­stva, drugo je pitanje. Najbolje je dogovoriti s poten­cijalnim ocem da zajedno pristupite utvrđivanju njegova očinstva DNK analizom, što je danas dos­tupno u većini laboratorija i prihvatljive je cijene. U slučaju da se to potvrdi, možda je najbolje da on ovjeri izjavu kod bilježnika u kojem priznaje van- bračno očinstvo, jer ćete se s tom izjavom kao nas­ljednik moći prijaviti u ostavinskom postupku, a sud odnosno bilježnik će poštovati ono što je ovjerenom izjavom priznao. Njegova supruga i zakonita djeca tako će saznati za njegovo vanbračno očinstvo tek nakon njegove smrti.

 

 

Etažiranje bez suglasnosti?

Pitanje: Nakon smrti oca, brat, dvije sestre i ja smo naslijedili veću obiteljsku kuću s četiri stana te raz­mišljamo o etažiranju stanova kako bi svaki od nas imao stan u svojem vlasništvu. S obzirom na to da su stanovi približno jednake veličine, lako smo se suglasili kome će pripasti pojedini stan. Međutim, jedna od sestara nije sklona da se stanovi etažiraju, već tvrdi da se time praktički ništa ne dobiva jer sta­nove već koristimo te ističe kako se samo rade veli­ki, nepotrebni troškovi etažiranja. Molimo Vas da nam odgovorite možemo li bez njene suglasnosti provesti etažiranje, te što sve moramo poduzeti da to učinimo. (J.P., Samobor)

Odgovor: Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima uređen je postupak etažiranja, odnosno stjecanja prava vlasništva na pojedinim dijelom nekretnine. Vlasništvo posebnog dijela nekretnine – etažiranje – uspostavlja se temeljem pisane suglas­nosti svih suvlasnika te nekretnine. Ni jedan suvlas­nik nekretnine ne može uskratiti svoj pristanak na uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine, osim ako bi uspostavom vlasništva posebnog dijela nekretnine nastalo ograničenje prava vlasništva nekog od suvlasnika kojemu je pripadalo prije etaž- iranja. Vašoj sestri odgovorite kako se etažiranjem dobiva vlasništvo nad svojim dijelom, a ako ona i dalje odbija, ponudite joj da se suglasi, ali ćete vi ostali platiti trošak etažiranja.

Vlasništvo posebnog dijela nekretnine – etažiranje – ne može se uspostaviti prije nego što nadležno upravno tijelo ne izda potvrdu da svaki stan ili pros­torija u određenoj zgradi i na određenoj zemljišnoj čestici, predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu. Zgrada u kojoj se nalaze stanovi koji se etažiraju mora imati građevinsku dozvolu, odnosno mora biti legalizirana. Vlasništvo posebnog dijela nekretnine stječe se upisom uknjižbe prava vlasništva temeljen prijedloga za upis gdje trebate priložiti: Ugovor o povezivanju suvlasničkog dijela nekretnine s vlas­ništvom posebnog dijela nekretnine, potvrdu nadlež­nog tijela da je svaki posebni dio nekretnine samos­talna uporabna cjelina, Elaborat o etažiranju – Plan posebnih dijelova nekretnine, suglasnost suvlasnika za upis posebnih dijelova nekretnine u zemljišne knjige, te sudsku pristojba po odmjeri suda.

 

 

Djeca protiv maćehe

Pitanje: Bila sam u braku pet godina, a iz prvog bra­ka suprug ima dvoje djece. Mi nismo imali zajednič­ku djecu. Moram priznati da nam je brak od početka bio loš, često smo se svađali, ali ipak bi se na kraju pomirili. Međutim, nakon posljednje svađe suprug je podigao tužbu za rastavu braka zbog trajnog nespo­razuma i uzajamnog neslaganja te stalnih svađa. Nakon podizanja tužbe, suprugu je iznenada pozlilo, te je, usprkos pravovremene medicinske intervenci­je, umro od moždanog udara. Napominjem da nakon podnesene tužbe nije održano ni jedno ročiš­te, tako da nije niti donesena presuda o rastavi bra­ka. Stoga sam pravno još uvijek zakonita supruga pokojnom mužu te smatram da imam pravo nasljeđi­vanja dijela imovine pokojnog supruga. S time se ne slažu sin i kćer supruga iz prvog braka jer im je poz­nato da je otac prije svoje smrti podnio tužbu za rastavu braka, a da će oni tražiti da se donese pre­suda kojom se brak razvodi. Informirala sam se kod jednog odvjetnika koji mi je, nakon uvida u podnese­nu tužbu, rekao da ću ostati bez nasljedstva, ako se dokažu navodi iz podnesene tužbe. (I.J., Osijek)

Odgovor: Informacija koju ste dobili od odvjetnika je točna, jer je odredbom članka 25. stavak 2. Zako­na o nasljeđivanju utvrđeno da bračni drug nema pravo na nasljedstvo ako je ostavitelj podnio tužbu za rastavu braka ili je brak poništen, tj. ako je podnio sporazumni zahtjev za rastavu braka, a nakon osta- viteljeve smrti utvrdi da su navodi iz tužbe osnovani. S obzirom na to da ste vi u postavljenom pitanju pot­vrdili da ste živjeli u lošem braku punom svađa i nesporazuma, a da za to vjerojatno postoje i svjedo­ci, teško je vjerovati da ćete uspjeti u eventualnoj parnici dokazati suprotno.

Related posts

Igra pokvarenog telefona Vlade i sindikata

KOME SU OPASNI UMIROVLJENICI: Pa dajte im konačno dozvolu da rade!

7.000 UMIROVLJENIKA POSLALO PORUKE SOCIJALNO AUTISTICNOJ VLADI

Ostavi komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com