"> PRAVNI SAVJETI - Gubitak grobnog mjesta - Treća dob Hrvatska
">
Pravni dokumenti

PRAVNI SAVJETI – Gubitak grobnog mjesta


Gubitak grobnog mjesta

Pitanje: Izgubili smo grob. Možete li mi objasniti na koji način prestaje pravo korištenja grobnog mjesta? (I.L., Krapina)

Odgovor: Zakon o grobljima nave­deno pitanje regulira na način da se grobno mjesto za koje grobna nakna­da nije plaćena deset godina smatra napuštenim i može se ponovno dodi­jeliti na korištenje (trećoj osobi), ali tek nakon proteka petnaest godina od po­sljednjeg ukopa u grob, odnosno na­kon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Uprava groblja može slobodno ras­polagati grobnim mjestom (dodijeliti trećem korisniku) tek kada se nesum­njivo utvrdi da je grobno mjesto napu­šteno, tj. da se radi o napuštenoj imo­vini.(suh.hr)

 

Bojite li se epidemije koronavirusa?

Povezane vijesti

Pravni savjeti – studeni

Administrator

KAKO OSTAVITI OPORUKU

Administrator

PRAVNI SAVJET: Nestao jedan artikl

Administrator

Doznajte imate li pravo na neki od oblika socijalne pomoći

Administrator

Pazite što potpisujete: ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju – razlika je velika!

Administrator

Pravni savjet

Administrator