Glas umirovljenika Glavne teme Pravni dokumenti Savjeti

Pravni savjeti

Sin kao treća osoba za uzdržavanje

Pitanje: Supruga i ja smo u poznim godinama života, imamo znatnu imovinu i, nažalost, hendi­kepiranog sina kojemu je oduzeta poslovna spo­sobnost te se ja o njemu brinem i kao zakonski skrbnik. Supruga i ja bi najradije otišli u dom za starije osobe, ali ne možemo ostaviti sina da se brine sam o sebi. Doduše, on će biti materijalno zbrinut jer će naslijediti našu mirovinu, ali je pita­nje kako će se novi skrbnik odnositi prema njemu i imovini. U posljednje vrijeme nudi nam se jedan bliski rođak da sklopi ugovor o doživotnom uzdr­žavanju za mene i za suprugu, a da će u ugovor uvrstiti sina kao treću osobu koju također treba uzdržavati. Zanima me je li to pravno moguće te u kakvom je statusu moj sin kao treća osoba u ugo­voru. (G.J., Solin)

Vezane vijesti 

Postoje li obični ljudi?

Zašto se zapravo svađamo?

Zar ova žena zbilja ima toliko godina?

Odgovor: Možete sklopiti ugovor o doživot­nom uzdržavanju kojim ćete ugovoriti da se ugo­vor pored vas i supruge kao primatelja uzdržava­nja odnosi i na sina koji također ima status prima­telja uzdržavanja. Razlika vašeg statusa u odnosu na sina kao treće osobe je u tome što sin ne može raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju, ali ima pravo tražiti od davatelja uzdržavanja izvrša­vanje obveza uzdržavanja preuzetih ugovorom. Prilikom sklapanja ugovora naročito pazite da unesete klauzulu da se ugovor smatra izvršenim tek nakon smrti vaš i vaše supruge, kao i vašega sina. Tek onda davatelj uzdržavanja ima pravo prenijeti vlasništvo imovine koja je dogovorena ugovorom o doživotnom uzdržavanju.

 

Dugovi zbog propalog posla

Pitanje: Priznajem da sam vrlo lakomisleno ušao u jedan riskantni poslovni pothvat na koji me nagovorio moj bliski prijatelj, u koji sam ulo­žio praktički veći dio imovine. Pothvat je, nažalost, propao, a time i uloženi novci te je ostao samo manji dio imovine koju sam namijenio djeci po­slije svoje smrti. Međutim, iz pothvata su ostali i dugovi prema poslovnom partneru koji mi prijeti da će nakon moje smrti tražiti od nasljednika, a to su moja djeca, da vrate moje dugove. Molim vas da mi odgovorite postoji li kakva mogućnost da zaštitim djecu od pohlepe svog partnera te da ga onemogućim da od djece traži povrat naših dugo­va iz propalog posla. (M.Š., Varaždin)

Odgovor: Trebali ste prije misliti na posljedice koje mogu nastupiti vezano za posao na koji vas je nagovorio vaš „prijatelj”. Ono što ste izgubili neuspjelim poslovnim pothvatom nepovratno je otišlo, osim kada biste uspjeli u sudskom po­stupku dokazati da ste prevareni od strane svog poslovnog partnera. Svoju djecu kao potencijal­ne nasljednike preostalog dijela imovine možete zaštititi na način da s njima sklopite ugovor o do­životnom uzdržavanju, jer davatelji uzdržavanja ne odgovaraju za obveze primatelja uzdržavanja, osim ako to nije navedeno u ugovoru.

 

Prevaren od prijatelja

Pitanje: Posudio sam prijatelju znatan novčani iznos, a s obzirom na to da sam u to vrijeme bio s njim u dobrim odnosima, nisam ni tražio da se sačini ugovor o zajmu, već mi je samo prijatelj dao priznanicu u kojoj je naveo dan davanja zajma, kao i iznos koji je primio. Međutim, prijatelj nikako da vrati novac koji mi duguje, a potreban mi je, a na moje upite odgovora – „Sad ću, budem i sl.”, da bi na kraju rekao „Pa nismo se ni dogovorili kada novac treba biti vraćen”. Moram priznati da me je zabrinula njegova izjava pa me zanima u kojem roku on meni treba vratiti pozajmljeni iznos ako rok nije preciziran. (I.G., Trogir)

Odgovor: Stara poslovica kaže: „Ako hoćeš iz­gubiti prijatelja, pozajmi mu novac”. S obzirom na to da niste sklopili ugovor o zajmu te dogovorili rok vraćanja zajma, povrat zajma možete tražiti kada hoćete s tim da rok ne može biti kraći od dva mjeseca, računajući od dana kada ste tražili povrat zajma. Upozoravamo vas da je opći zastarni rok pet godina tako da pazite da vaše potraživanje ne pad­ne u zastaru.

 

Otkaz ugovora o najmu

Pitanje: Sklopio sam ugovor o zakupu po­slovnog prostora u kojemu obavljam svoju po­slovnu djelatnost. Ugovor o zakupu je sklopljen na određeno vrijeme, u trajanju od dvije godine. Međutim, taj rok je istekao, a meni je prostor i da­lje potreban te sam nastavio s korištenjem istog. Zakupodavac se nije protivio nastavku ugovora, samo mi je rekao da je sada u mogućnosti da mi otkaže ugovor kada god on to želi. Je li u pravu? (V.D, Vukovar)

Odgovor: Zakon o obveznim odnosima u ovom slučaju govori o prešutnom obnavljanju zakupa. U tom slučaju smatra se da je sklopljen novi ugovor o zakupu pod istim uvjetima, kao i prethodni. S obzi­rom na to da je prethodni ugovor sklopljen na dvi­je godine, taj rok se primjenjuje i na novi ugovor.

 

Pravo prvokupa vikendice

Pitanje: Imao sam vrlo lijepu vikendicu na Kupi te s obzirom na to da sam je u najvećem dijelu sam izgradio, bio sam emotivno vezan za tu vikendicu. Nažalost, pao sam u velike dugove te sam bio pri­nuđen birati između prodaje stana u Zagrebu ili vikendice. Teška srca sam se odlučio prodati viken­dicu, ali sam na nagovor prijatelja, koji je znao koli­ko mi je stalo do vikendice, u kupoprodajni ugovor stavio klauzulu prava prvokupa na što je kupac jedva pristao. Molim vas da mi pojasnite pravo pr- vokupa jer ako mi se financijske prilike u međuvre­menu promijene, rado bih kupio vikendicu natrag. (Lj.V, Čakovec)

Odgovor: U konkretnom slučaju vaš kupac mora htjeti prodati vikendicu, a ako se za to odluči te nađe kupca, dogovor i cijenu, dužan je o tome vas pismeno obavijestiti. Vaše ugovoreno pravo prvokupa daje vam samo prednost u kupnji pod istim uvjetima u odnosu na ostale kupce. Među­tim, pravo prvokupa je ograničeno vremenom, jer istekom roka od pet godina računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji prestaje vaše pravo prvokupa. U slučaju da kupac nije poštovao dogovoreno pravo prvokupa te prodao vikendicu trećoj osobi, a da vas prethodno nije obavijestio, ako nije istekao rok od pet godine, imate pravo za­htijevati putem suda poništavanje prodaje.

Related posts

Samobor Od zaboravljanja do Alzheimera

Novu godinu treba dočekati u dobrom društvu…

Što nam kuhaju u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava?

Ostavi komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com