"> PRAVNI SAVJET- Zaštitar na određeno - Treća dob Hrvatska
">
Pravni dokumenti

PRAVNI SAVJET- Zaštitar na određeno


Zaštitar na određeno

Pitanje: Umirovljeni sam policijski služ­benik te sam sa zaštitarskom firmom za­ključio ugovor o punom radu na određeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazočnog radnika. Molim da mi se odgovori kada prestaje navedeni ugovor o radu? (V.V., Zagreb)

Odgovor: Zakonom o radu (N.N. 93/14 – s izmjenama) propisano je da se ugovor o radu na određeno vrijeme može iznimno sklopiti za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem odre­đenog posla ili nastupanjem određenog do­gađaja. Ukupno trajanje svih uzastopnih ugo­vora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu ne smije biti neprekinuto duže od tri godine osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika. Iz navedenoga proizlazi da s danom povratka na rad privremeno nenazočnog radnika prestaje i ugovor o radu na odre­đeno vrijeme vama kao radniku koji mijenja odsutnog radnika.(suh.trecadob.com)

Bojite li se epidemije koronavirusa?

Povezane vijesti

Prevarila nas žena koju smo plaćali

Administrator

Pravni savjeti

Administrator

Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Administrator

Pravni savjeti. Snaha tuži djeda

Administrator

Pravni savjeti – lipanj

Administrator

Ugovori o kupoprodaji i darovanju s pravom plodouživanja- Buja industrija lešinarstva!

Administrator