"> PRAVNI SAVJET- Izgubili se podaci za mirovinu - Treća dob Hrvatska
">
Pravni dokumenti

PRAVNI SAVJET- Izgubili se podaci za mirovinu


Izgubili se podaci za mirovinu

Pitanje: Radio sam kod poslodavca nad kojim je otvoren stečajni postupak te se ne mogu pribaviti podaci iz matične evi­dencije o plaći za razdoblje od 1. siječnja 1980. do 31. prosinca 1980. Kako da priba­vim navedene podatke za odlazak u miro­vinu. (H.Š., Zagreb)

Odgovor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obvezno vodi matičnu evidenciju u koju se između ostaloga unose i podatci o obveznicima doprinosa za mirovinsko osigu­ranje. Poslodavac (kao obveznik doprinosa) dužan je Zavodu radi utvrđivanja točnosti podataka i činjenica o kojima zavise prava iz mirovinskog osiguranja omogućiti provjeru poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija. Kontrolu navedenih po­dataka obavlja područna ustrojstvena jedini­ca Zavoda. U Vašem slučaju obveznik uplate doprinosa više ne postoji te nema pravnog sljednika, tj. stečajni postupak je okončan likvidacijom društva. Okončanjem stečaj­nog postupka stečajni upravitelj je dužan pohraniti cjelokupnu dokumentaciju društva Državnom arhivu te Vam preostaje jedino da osobno pokušate pribaviti navedene podat­ke u arhivu. Ukoliko Vam se mirovina utvrdi bez tih podataka, a Vi uspijete pribaviti plat­ne podatke za navedenu godinu, možete podnijeti zahtjev za ponovno određivanje mirovine HZMO-u.(suh.trecadob.com)

Bojite li se epidemije koronavirusa?

Povezane vijesti

Pravni savjeti – siječanj 2018

Administrator

Za volontiranje nikad nije kasno

Administrator

Pravni savjet- dosmrtni ugovor

Administrator

Koja je razlika između oporuke i ugovora o da­rovanju?

Administrator

Što učiniti i gdje potražiti pomoć kad se problemi otmu kontroli?

Administrator

Pravni savjeti – studeni

Administrator