Foto:GETTY IMAGES

Najveće koncentracije prizemnog ozona su ljetnim mjesecima i u velikim gradovima. U manjim količinama ozon iritira oči, grlo, nos i dišne puteve te izaziva glavobolju.prenosi

Osobe koje žive u područjima s većim onečišćenjem zraka, osobito prizemnim ozonom, mogu imati oštećenja pluća poput onih kod osoba koje puše kutiju cigareta dnevno, objavili su američki znanstvenici s University of Washington.

Snažna povezanost razine ozona i bolesti dišnih puteva

Prizemni ozon formira se prvenstveno od fotokemijskih reakcija između dvije glavne skupine onečišćujućih tvari u zraku, hlapljivih organskih spojeva i dušikovih oksida. Najveće koncentracije prizemnog ozona su ljetnim mjesecima i u velikim gradovima. U manjim količinama ozon iritira oči, grlo, nos i dišne puteve te izaziva glavobolju.

Velike probleme izaziva kod ljudi koji imaju astmu, bronhitis i srčane smetnje. U velikim koncentracijama može dovesti i do smrti. Dugotrajno izlaganje ozonu povećava rizik smrtnosti zbog bolesti dišnih puteva.

Vijesti:

Ona nije beskućnica, ona je…

Bakterije svugdje oko 

Gdje je nestalo ono što mi vječno želimo od drugih

Jedna studija u Americi na 450.000 ispitanika pokazala je snažnu povezanost razine ozona i bolesti dišnih puteva. Studija je zaključila da ljudi koji žive u gradovima s visokim koncentracijama ozona tijekom 18 godina imaju 30 posto povećan rizik smrtnosti od bolesti dišnih puteva. Prema Američkoj agenciji za zaštitu okoliša ozon s koncentracijom već od 0,004 posto ili više može štetno djelovati na osjetljive ljude. U Europskoj uniji najveća dopuštena koncentracija ozona je viša od toga (0,006 posto), dok Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje najveću koncentraciju ozona od 0,0051 posto.