Mirovine Pravni dokumenti

ODREĐIVANJE MIROVINE KROZ BODOVE

 

KAKO SE IZRAČUNAVAJU VRIJEDNOSNI MIROVINSKI BODOVI?

Skupili ste prosječne vrijednosne bodove i pomnožite ih sa svojim ukupnim mirovinskim stažem i polaznim faktorom, te ste dobili osobne bodove po kojoj se vrši izračun mirovine. Vrijednosni bodovi variraju, tako npr. za određivanje invalidske mirovine ili profesionalne bolesti bodovi se računaju za najmanje 40 godina staža. 21 godina mirovinskog staža se uzima u obzir obiteljske mirovine. A 40 godina staža ukoliko je osiguranik preminuo zbog posljedica ozljede na radu ili zbog profesionalne bolesti.

Vrijednosni se bodovi određuju podjelom osnovice osiguranja, sa prosječnom plaćom svih zaposlenih za tu kalendarsku godinu. Prosječni se vrijednosni bodovi računaju kao prosjek vrijednosnih bodova za to obračunsko razdoblje.

Polazni faktor kod prijevremene se starosne mirovine smanjuje za svaku godinu u koju osiguranik ranije pristupi pravu na ostvarivanje prijevremene mirovine. Sa navršenih 35 godina mirovinskog staža taj će postotak biti 0.34 % osnovice po mjesecu. Za osiguranike sa 36 godine staža 0. 32 % po mjesecu.  Dok je za osiguranike sa 40 godina staža taj postotak 0.10 % po mjesecu. U 2014. godini osiguranici su sa 32 godine staža imali umanjeno po mjesecu 0. 34 %, dok 2015. godine su imali umanjeno omi koji su imali 32 godine i 3 mjeseca staža, za isti postotak. U 2018. godini oni koji imaju odrađenog staža 33 godine ostao je postotak od 0.34 % po mjesecu, a u budućnosti će se uvjet staža mirovinskog svakako nastaviti povećavati!

Mirovinski faktor je 1.0, za starosnu, prijevremenu starosnu i invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad. Mirovinskim se faktorom određuje koliko se osobnih bodova uzima u obzir, tj. kako se oni obračunavaju. Mirovinski faktor za invalidsku mirovinu je 0.8, koja se isplaćuje u vrijeme nezaposlenosti. Kod obavljanja samostalne djelatnosti kod osiguranika sa invalidskom mirovinom isplaćuje se 0.5. dok mirovinski faktor za obiteljsku mirovinu također ovisi o broju članova obitelji, a za jednog člana iznosi 0.7, pa sve do 1.0 za četiri ili više članova u obitelji.

Najniža mirovina za jednu godinu staža, koja je aktualna od 1. siječnja 2018. godine iznosi 61, 94 kn, po osiguraniku. Za izračun visine najniže mirovine, svaka se puna godina mirovinskog staža pomnoži s vrijednošću najniže mirovine u toku priznavanja prava. Najniža mirovina ne pripada osiguraniku ili korisniku invalida rada zbog profesionalne nesposobnosti za rad, ili invalidu rada, ni korisniku invalidske mirovine kod djelomičnog gubitka radne sposobnosti u vrijeme trajanja zaposlenja ili pak obavljanja samostalne djelatnosti.

Najviša se mirovina izračunava tako da se pomnoži ukupni mirovinski staž kojeg je osiguranik ostvario iskazan u obliku decimalnog broja i on se pomnoži sa 3.8  vrijednosnih bodova i naravno polaznim faktorom. U slučaju kada ta svota prelazi zakonom određenu najvišu svotu isplate mirovine, osiguranik dobije onu svotu koja je zakonom regulirana.

Počevši sa 1. 1. 2015. primjenjuje se konačna stopa aktualna vrijednosti mirovine, a ona je utvrđena svota za jedan osobni bod. Stopa po kojoj su godišnje mirovine uzete u obračun, računaju se o odnosu na promjenjivoj stopi omjera indeksa potrošačkih cijena i naravno bruto plaće svih zaposlenika u RH, u prethodnoj godini, a opet na godinu koja prethodi. U slučaju kada je stopa usklađivanja mirovina jednaka ili pak manja od nule, tada se usklađivanje ne sprovodi. Što znači da se usklađivanje ne vrši kada padaju bruto plaće i kada padaju potrošačke cijene, u promatranom polugodištu, a u odnosu na na prethodno polugodište. Aktualnu vrijednost mirovine određuje se prema podacima Državnog zavoda za statistiku, a utvrđuje ga Upravno vijeće na temelju tih podataka, najkasnije tri mjeseca nakon isteka svakog polugodišta!

Vezane vijesti 

Kako je izgledao njihov srčani udar?

Doktore, nemogu spavati

Veoma poduzetna baka!

Povezane vijesti

ODREĐIVANJE MIROVINA PREMA UTVRĐENOM TJELESNOM OŠTEĆENJU