"> Kako ostvariti pravo na zdravstvenu njegu u kući - Treća dob Hrvatska
">
Društvo

Kako ostvariti pravo na zdravstvenu njegu u kući

 

Kako ostvariti pravo na zdravstvenu njegu u kući

Prva pomisao kada čujemo za zdravstvenu njegu u kući, kod većine nas najvjerojatnije potiče negativne emocije. S jedne strane jer se radi o teškoj životnoj situaciji kod koje nam ne preostaje ništa drugo nego da se obratimo stručnim službama za pomoć, dok s druge strane mnogi smatraju da su nepravedno zakinuti jer im nije odobrena ili pružena na adekvatan način.

Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe (Narodne novine 88/2010, 1/2011, 16/2011, 87/2011, 38/2013, 49/2013, 80/2013, 93/2013, 62/2015, 77/2015, 129/2017, dalje u tekstu: Pravilnik) određeno je da osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu kada je takav postupak medicinski indiciran. Procjenu o tome prvotno donosi izabrani liječnik primarne medicine koji putem tiskanice izdaje nalog za provođenje zdravstvene njege u kući. Hoće li se navedena njega odobriti ili ne, odlučit će nadležno liječničko povjerenstvo HZZO-a na osnovi utvrđenih sljedećih stanja:
– nepokretnosti ili teške pokretnosti (osigurane osobe koje za kretanje trebaju pomoć druge osobe ili koriste pomagala za kretanje)
– kronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, uz uvjet da izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite u djelatnosti opće/obiteljske medicine, odnosno zdravstvene zaštite predškolske djece (u daljnjem tekstu: izabrani doktor) istodobno provodi liječenje u kući, te da indicira i potrebu provođenja zdravstvene njege
– prolaznih ili trajnih zdravstvenih stanja kod kojih nije moguće samozbrinjavanje
– nakon složenijih operativnih zahvata koji zahtijevaju previjanje i njegu rane, te skrb za stome
– kod osigurane osobe u terminalnoj fazi bolesti.

Prema tome, zdravstvena njega u kući neće se odobriti u slučajevima koji se ne mogu podvesti pod jedno od navedenih stanja bez obzira radi li se o osiguraniku s priznatim invaliditetom ili u poodmakloj životnoj dobi.

Zdravstvenu njegu provodi medicinska sestra/medicinski tehničar općeg smjera u privatnoj praksi ili medicinska sestra/ medicinski tehničar, radnik ustanove za zdravstvenu njegu u kući koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor za provođenje zdravstvene njege u kući. Provođenje zdravstvene njege može se propisati maksimalno pet puta tjedno kroz 30 dana, a iznimno se može propisati u trajanju od 90 dana kod najtežih bolesnika, posebno onih s definiranim trajnim stanjima, a prema posebno utvrđenim dijagnozama.
Nadalje, svaku propisanu zdravstvenu njegu izabrani doktor obvezan je prijaviti mjerodavnoj patronažnoj službi, te voditi brigu da zdravstvenu njegu provodi zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni radnik privatne prakse ugovoreni za područje na kojem se zdravstvena njega provodi.

Patronažna služba obvezna je tijekom razdoblja pružanja njege obići osiguranu osobu najmanje jednom u 14 dana, te izvijestiti izabranog doktora o njezinom zdravstvenom stanju, rezultatima dotada provedene zdravstvene njege i potrebi njezinog daljnjeg provođenja, odnosno potrebi obavljanja pregleda od strane izabranog doktora.

Iako u provođenju zdravstvene njege u kući postoji niz problema i proizvoljnih tumačenja, nije upitno da se ista provodi u svrhu poboljšanja zdravstvenog stanja korisnika i sprječavanja eventualnog pogoršanja. Nađete li se u situaciji da je vama ili članu vaše obitelji potreban ovakav oblik njege, informirajte se o načinu njegova provođenja kod izabranog liječnika te se posavjetujte s dodijeljenim medicinskim stručnjakom.

Mag iur. Maja Jurić

Vijesti

Čovjek se izolirao od društva i proveo 25 godina u pustinji..

Unuke teško tretukle baku

Ne voliš istinu. Ovaj video će te definitivno probuditi

 

S kojim problemima se najčešće suočavate?

Povezane vijesti

Starim zanatima do održivog razvoja

Administrator

Političare ne zanima dostojanstveno umiranje

Administrator

Kada vas naljuti netko vama blizak i važan, sjetite se UVIJEK ove priče!

Administrator

KRAŠ- ZAGREB: Kraš u bjelovarskoj vinariji

Administrator

Zagađeni zrak još je smrtonosniji nego što smo mislili – opasni za srce i pluća

Administrator

Usamljenost opasnija od pretilosti

Administrator