"> KAKO OSTAVITI OPORUKU - Treća dob i 50+
">
Društvo Pravni dokumenti

KAKO OSTAVITI OPORUKU

“Ovo je posljednja volja i oporuka mene. Ovime poništavam sve svoje prethodne oporuke.”

Tim bi riječima trebala započinjati oporuka, a nju može napisati, i bez pomoći odvjetnika, svaka osoba sposobna za rasuđiva­­nje koja je navršila 16 godina života. Što je sve potrebno za ostaviti oporuku propisuje Zakon o nasljeđivanju, koji je sa zadnjim izmjenama, stupio na snagu 1. travnja 2015. godine.

Postoje privatne i javne oporuke. Vlastoručna privatna oporuka je koju je oporučitelj sam napisao i potpisao. Poželjno je da su na njoj navedeni mjesto i datum gdje je i kad sastavljena. Potpisivanje oporuke provodi se pred dva svjedoka, koji istu također potpisuju i koji moraju biti punoljetni. Svjedoci ne mogu biti oporučite­­ljevi nasljednici – potomci, ­­nje­gova posvojčad i ­­njihovi potomci, ­­nje­govi pred­ci i posvojite­­lji, ­­nje­govi srodnici u pobočnoj lozi do zak­­ljučno četvrtog stup­­nja, bračni drugovi svih tih osoba ni oporučite­­ljev bračni drug.

Kad je u pitanju javna oporuka, nju, na zahtjev oporučitelja, sastavljaju sudac općinskog suda, sudski savjetnik u općinskom sudu ili javni bi­­lježnik. Ako osoba živi u inozemstvu, to će učiniti konzularni odnosno diplomatsko-konzularni predstavnik Republike Hrvat­ske (ovlaštena osoba).

Oporučite­­lj, također, može očitovati svoju pos­­ljed­­nju vo­­lju usmeno pred dva istodobno nazočna svjedoka samo u izvanrednim okolnostima zbog kojih nije u sta­­nju oporučiti ni u jednom drugom va­­ljanom obliku.  Usmena oporuka prestaje vrijediti kad protekne 30 dana od prestanka izvanrednih okolnosti u kojima je naprav­­ljena.

Svjedok svoj iskaz u oporuci piše:  “potpisano od strane osobe A u našoj prisutnosti. U prisutnosti osobe A i onog drugog ovime potvrđujem da sam kao svjedok stavio svoj potpis”.

Oporučite­­lj svoju oporuku može sam čuvati. Također, može je povjeriti na čuva­­nje odvjetniku ili nekoj drugoj pravnoj osobi, kao i bliskoj fizičkoj osobi.

Smatrate li da za cijepljenje treba postojati mogućnost izbora?

Povezane vijesti

Pravni savjeti

Administrator

PREMINULA STARICA KOJU SU VATROGASCI PREGAZILI NA CVJETNOM Vozilo joj prešlo preko noge, amputirali joj stopalo, a danas je podlegla ozljedama

Administrator

Predrasude prema osobama treće dobi

Administrator

Otkriće znanstvenika! Većinu gena nasljeđujemo od nje, a ne od mame i tate!

Administrator

SAMO ZA POBJEDNIKE! Objavljene Isusove tajne za apsolutnu pobjedu u svijetu

Administrator

Starost ne znači da zlostavljač prestaje zlostavljati

Administrator