"> KAKO OSTAVITI OPORUKU - Treća dob Hrvatska
">
Društvo Pravni dokumenti

KAKO OSTAVITI OPORUKU“Ovo je posljednja volja i oporuka mene. Ovime poništavam sve svoje prethodne oporuke.”

Tim bi riječima trebala započinjati oporuka, a nju može napisati, i bez pomoći odvjetnika, svaka osoba sposobna za rasuđiva­­nje koja je navršila 16 godina života. Što je sve potrebno za ostaviti oporuku propisuje Zakon o nasljeđivanju, koji je sa zadnjim izmjenama, stupio na snagu 1. travnja 2015. godine.

Postoje privatne i javne oporuke. Vlastoručna privatna oporuka je koju je oporučitelj sam napisao i potpisao. Poželjno je da su na njoj navedeni mjesto i datum gdje je i kad sastavljena. Potpisivanje oporuke provodi se pred dva svjedoka, koji istu također potpisuju i koji moraju biti punoljetni. Svjedoci ne mogu biti oporučite­­ljevi nasljednici – potomci, ­­nje­gova posvojčad i ­­njihovi potomci, ­­nje­govi pred­ci i posvojite­­lji, ­­nje­govi srodnici u pobočnoj lozi do zak­­ljučno četvrtog stup­­nja, bračni drugovi svih tih osoba ni oporučite­­ljev bračni drug.

Kad je u pitanju javna oporuka, nju, na zahtjev oporučitelja, sastavljaju sudac općinskog suda, sudski savjetnik u općinskom sudu ili javni bi­­lježnik. Ako osoba živi u inozemstvu, to će učiniti konzularni odnosno diplomatsko-konzularni predstavnik Republike Hrvat­ske (ovlaštena osoba).

Oporučite­­lj, također, može očitovati svoju pos­­ljed­­nju vo­­lju usmeno pred dva istodobno nazočna svjedoka samo u izvanrednim okolnostima zbog kojih nije u sta­­nju oporučiti ni u jednom drugom va­­ljanom obliku.  Usmena oporuka prestaje vrijediti kad protekne 30 dana od prestanka izvanrednih okolnosti u kojima je naprav­­ljena.

Svjedok svoj iskaz u oporuci piše:  “potpisano od strane osobe A u našoj prisutnosti. U prisutnosti osobe A i onog drugog ovime potvrđujem da sam kao svjedok stavio svoj potpis”.

Oporučite­­lj svoju oporuku može sam čuvati. Također, može je povjeriti na čuva­­nje odvjetniku ili nekoj drugoj pravnoj osobi, kao i bliskoj fizičkoj osobi.

S kojim problemima se najčešće suočavate?

Povezane vijesti

Postani član nacionalnog medija „Treća dob“ i konačno uživaj u velikim povlasticama

Administrator

Hrvati dvadeseti u svijetu po potrošnji kave

Administrator

PRAVNI SAVJET: Nestao jedan artikl

Administrator

Ministar Aladrović: 2+2+2 i dodatnih 2 posto je zadnja ponuda sindikatima

Administrator

Ogulila me medicina rada za 587 kuna!

Administrator

Više od 5000 umirovljenika iz Hrvatske mogli bi ostati bez mirovina

Administrator