"> Grobno mjesto – ustupanje i naknada - Treća dob Hrvatska
">
Pravni dokumenti

Grobno mjesto – ustupanje i naknada

 

Grobno mjesto – ustupanje i naknada

Oglašavanje slobodnih grobnih mjesta u javnim glasilima već je odavno postao sasvim uobičajen način za pronalazak posljednjeg počivališta za svoje najmilije. Nerijetko se u oglasnicima pojavljuju natpisi o prodaji grobnog mjesta, nadgrobnog spomenika, grobnice, dok s druge strane ima i onih koji oglašavaju ustupanje grobnog mjesta. Radi li se ovdje o dva različita instituta ili tek o pogrešnoj interpretaciji zakona vidjet ćemo u nastavku.

Za početak valja naglasiti kako pravo korištenja grobnog mjesta spada u područje posebnih pravnih režima koje je uređeno Zakonom o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17). Nad grobnim mjestom ne stječe se pravo vlasništva, već se ovdje radi o pravnom institutu prava korištenja. Naime, grobno mjesto kao dio groblja nalazi se u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Prema tome pravni posao kojim se stječe odnosno prenosi to pravo nije ugovor o kupoprodaji stvari – grobnog mjesta, jer grobno mjesto nije samostalna stvar sposobna biti predmetom vlasništva, već je pravni posao ustupanje prava korištenja grobnog mjesta. Dakle, imate li grobno mjesto koje više ne koristite i željeli biste ga otuđiti, nećete ga prodavati, već ćete ga ustupati na korištenje. S novim korisnikom sklapa se ugovor koji je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika i dostaviti upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik. Za razliku od nemogućnosti stjecanja prava vlasništva, korištenje grobnog mjesta je nasljedivo te tako nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Što se tiče obveze plaćanja grobne naknade, ona nije izravno povezana s održavanjem i uređivanjem groblja, nego je predmet zasebnog ugovora koji korisnik grobnog mjesta sklapa s jedinicom lokalne samouprave, točnije pravnom osobom kojoj je povjereno upravljanje grobljem. Također treba uzeti u obzir da se obveza plaćanja grobne naknade može prisilno naplatiti pa prema tome treba voditi računa o postupanju s grobnim mjestom bez obzira želite li ga nastaviti koristiti ili ne. Neovisno o mogućnosti prisilne naplate, ukoliko se grobna naknada ne plaća deset godina, grobno mjesto smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Ono što je odnedavno ipak novost, jest mogućnost procjene vrijednosti grobnog mjesta. Procjenitelji groblja su stručnjaci koji poput stambenih nekretnina, vrše procjenu tržišne vrijednosti grobnog mjesta, vodeći pritom računa o njihovoj svrsi – ukapanju pokojnika kao i zaštiti pijeteta tih osoba. Nije rijedak slučaj da se pojedine lokacije procjenjuju i na nekoliko stotina tisuća kuna, naročito na zagrebačkom Mirogoju. Prema tome, nemate li obiteljsku grobnicu, vodite računa da ćete osim troškova grobnog mjesta morati dodatno platiti nadgrobnu ploču, spomenik te ostalu opremu.

 

Mag iur, Maja Jurić

Vijesti

Koja je to  jedna od 10 najčešćih bolesti?

OSTAVINSKI POSTUPAK

NAJBOLJI DOMOVI U HRVATSKOJ

S kojim problemima se najčešće suočavate?

Povezane vijesti

Pravni savjeti

Administrator

Pravni savjeti – prosinac 2017.

Administrator

Stručne službe podrške za palijativnu skrb

Administrator

Pravo na mirovinu iz inozemstva

Administrator

Besplatni pravni savjeti – ožujak

Administrator

Isplaćivanje mirovina u korisnicima u inozemstvo

Administrator