Aktivnosti Naše priče Zanimljivosti

Borbeno i u sljedećem mandatu

 

Vrgorska podružnica Sindikata um­irovljenika Hrvatske održala je svoju Iz­bornu skupštinu u subotu 19. ožujka o.g. Na skupštini je raspravljano o izvještaju o djelovanju SUH-a Vrgorac, te o finan­cijskom poslovanju u posljednje četiri godine. Oba izvještaja su jednoglasno prihvaćena. Za predsjednika je ponovno izabran Miro Jović. Njegova zamjenica je Senka Erceg, a Petar Grbavac tajnik. Anka Vujčić je izabrana za blagajnicu, dok su u predsjedništvo izabrani: Mirko Mihaljević, Emilija Andrijanić, Anđelka Stanković, Marija Dropulić i Marija Jela- vić. U Nadzorni odbor ušli su Zorka Ma- rinović, Mirko Pranić i Janja Tančica.

U programu djelovanja podružnice za naredno četverogodišnje razdoblje, pred­viđen je čitav niz aktivnosti. U SUH-u Vr­gorac vjeruju da ih mogu uspješno pro­vesti jer imaju veliki broj članova i člani­ca, a uključuju se i umirovljenici koji su u posljednje četiri godine otišli u mirovinu. Za travanj je planiran trodnevni izlet u Hr­vatsko zagorje. SUH-ovci su javno poz­vali sve vrgorske umirovljenike da se ukl­juče u rad organizacije.

Related posts

Čimpanze imaju čistije krevete nego što imaju ljudi

ĐAKOVO: Bablje ljeto na Hvaru

Ej branitelju „Koliko ćeš još vremena iskorištavati državni proračun?!“

Ostavi komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com